1 - بادنجان همراه با نان


قیمت : 10fr2 - آشک


قیمت : 20fr3 - میرزا قاسمی


قیمت : 12fr4 - کشک بادمجان


قیمت : 7.00frs5 - سمبوسه


قیمت : 4.00frs6 - کوکوسبزی


قیمت : 5.00frs


 


 
کلیه حقوق این سایت برای رستوران هرات کباب محفوظ است | طراحی و توسعه : سجادنت - ورود