1 - چلو بختیاری


قیمت : 20fr2 - چلو جوجه


قیمت : 17fr3 - چلو کوبیده


قیمت : 15fr4 - چلو کباب لقمه


قیمت : 20fr5 - چلو چنجه


قیمت : 20fr6 - چلو برگ


قیمت : 20fr7 - چلو چنجه با یک سیخ جوجه اضافه


قیمت : 32fr8 - چلو شیشلیک


قیمت : 25fr9 - چلو سلطانی


قیمت : 25fr10 - قابلی کابلی با جوجه


قیمت : 25fr11 - قابلی کابلی با کوبیده و چنجه


قیمت : 30.00frs


 


 
کلیه حقوق این سایت برای رستوران هرات کباب محفوظ است | طراحی و توسعه : سجادنت - ورود